Pro rodiče

Informace pro rodiče U6-U19

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V SEZÓNĚ 2023/24
Mladší přípravka
Starší přípravka

Měsíční platba 800,- Kč je splatná do 5. dne příslušného měsíce.
Platí se 10x ročně, za měsíce 9,10,11,12/2023 a 1,2,3,4,5,6/2024.


PLATBY příspěvků jsou automaticky generovány klubovou platformou EOS

Pro nesystémové úhrady do poznámky pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a ročník hráče.

Číslo účtu : 115-2954960247/0100


PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V SEZÓNĚ 2023/24

Mladší žáci
Starší žáci
Mladší dorost
Starší dorost

Měsíční platba 1000,- Kč je splatná do 5. dne příslušného měsíce.
Platí se 10x ročně, za měsíce 9,10,11,12/2023 a 1,2,3,4,5,6/2024.

PLATBY příspěvků jsou automaticky generovány klubovou platformou EOS

Pro nesystémové úhrady do poznámky pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a ročník hráče.

Číslo účtu : 115-2954960247/0100