Zdravotní prohlídky

Zdravotní prohlídky U6-U19

Vážení rodiče a hráči starších ročníků,

dobré zdraví je nenahraditelnou hodnotou a vyplatí se o něj starat, mimo jiné mít i zdravotní prohlídku. Základní legislativní rámec je dán vyhláškou č. 391 /2013 ze dne 25. listopadu 2013 a předpisy jednotlivých sportů, ve fotbale především soutěžním řádem, S 35 a 37,

Z nich plynou povinnosti jak pro fotbalový klub, tak pro Vás.

PŘEDPŘÍPRAVKA, PŘÍPRAVKA, ŽÁCI (U6-U15)

Doporučujeme všem hráčům posouzení zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu u svého obvodního/dětského, kategorie U14-U15 u sportovního lékaře.

Jako klub pro danou kategorii nepotřebujeme potvrzení lékaře, dostatečné je 1x ročně Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

DOROST (U16-U19)

Doporučujeme všem hráčům posouzení zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu u sportovního lékaře (včetně kardio, případně i spirometrie). Seznam tělovýchovných lékařů ZDE

Jako klub pro danou kategorii od Vás potřebujeme 1x ročně Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti + Dotazník kardiovaskulární prevence sportovce.

EOS - klubová aplikace

Podepsané Čestná prohlášení, případně i Dotazník kardiovaskulární prevence vložte naskenované do klubové aplikace EOS, popřípadě předejte trenérovi, který vložení zajistí.